Vai trò của nhân vật Phăng tin trong diễn biến cốt truyện của đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền

Vai trò của nhân vật Phăng tin trong diễn biến cốt truyện của đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền

On

Đề bài: Vai trò của nhân vật Phăng tin trong diễn biến cốt truyện của đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền. Bài tham khảo “Người cầm quyền khôi phục uy quyền” là đoạn trích đặc sắc thể hiện được…

Phân tích hình tượng nhân vật Giăng Van-giăng trong đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền của Huy-gô

Phân tích hình tượng nhân vật Giăng Van-giăng trong đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền của Huy-gô

On

Đề bài: Phân tích hình tượng nhân vật Giăng Van-giăng trong đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền của Huy-gô để thấy được sức mạnh của tình thương mà nhà văn Huy-gô đã xây dựng trong tác phẩm. I. Dàn…

Bằng những hiểu biết của anh, chị về vở kịch Vũ Như Tô, hãy giải thích bệnh Đan Thiềm

Bằng những hiểu biết của anh, chị về vở kịch Vũ Như Tô, hãy giải thích bệnh Đan Thiềm

On

Trong lời đề tựa cho vở kịch Vũ Như Tô, Nguyễn Huy Tưởng có viết: ‘Cầm bút chẳng qua cùng một bệnh với Đan Thiềm”. Bằng những hiểu biết của anh, chị về vở kịch, hãy giải thích “bệnh Đan Thiềm”. Theo…

Phân tích nhân vật Vũ Như Tô để thấy được bi kịch của người nghệ sĩ trong đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

Phân tích nhân vật Vũ Như Tô để thấy được bi kịch của người nghệ sĩ trong đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

On

Đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài, tác giả Nguyễn Huy Tưởng đã tập trung tái hiện bi kịch vỡ mộng của người nghệ sĩ. Dựa vào những hiểu biết về nhân vật Vũ Như Tô, anh chị hãy phân tích nhân…