Phân tích nhân vật Vũ Như Tô để thấy được bi kịch của người nghệ sĩ trong đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

Phân tích nhân vật Vũ Như Tô để thấy được bi kịch của người nghệ sĩ trong đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

On

Đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài, tác giả Nguyễn Huy Tưởng đã tập trung tái hiện bi kịch vỡ mộng của người nghệ sĩ. Dựa vào những hiểu biết về nhân vật Vũ Như Tô, anh chị hãy phân tích nhân…