Trình bày suy nghĩ về câu nói: Bị đánh bại chỉ là tình trạng nhất thời, bỏ cuộc mới là thất bại vĩnh viễn

Trình bày suy nghĩ về câu nói: Bị đánh bại chỉ là tình trạng nhất thời, bỏ cuộc mới là thất bại vĩnh viễn

On

Đề bài: Suy nghĩ của anh/chị về câu nói của Marilin Vos Savant “Bị đánh bại chỉ là tình trạng nhất thời, bỏ cuộc mới là thất bại vĩnh viễn”. I. Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Dẫn dắt vào đề: Marillin…