Trong truyện ngắn Hai đứa trẻ, bức tranh phố huyện được nhìn qua con mắt của ai? Điều này có ý nghĩa gì?

Trong truyện ngắn Hai đứa trẻ, bức tranh phố huyện được nhìn qua con mắt của ai? Điều này có ý nghĩa gì?

On

Hai đứa trẻ là bức tranh chân thực về cuộc sống tẻ nhạt, vô vị của những con người nghèo khổ sống ở phố huyện. Trong truyện ngắn Hai đứa trẻ, bức tranh phố huyện được nhìn qua con mắt của ai?…