Bình luận về ý kiến của Mác-xim Go-rơ-ki: Lao động là đôi cánh của ước mơ, là cội nguồn của những niềm vui sáng tạo

Bình luận về ý kiến của Mác-xim Go-rơ-ki: Lao động là đôi cánh của ước mơ, là cội nguồn của những niềm vui sáng tạo

On

Đề bài: Bàn về lao động, Mác-xim Go-rơ-ki cho rằng “Lao động là đôi cánh của ước mơ, là cội nguồn của những niềm vui sáng tạo”. Anh chị hãy bình luận ý kiến trên. I. Dàn ý chi tiết 1. Mở…