Trong truyện ngắn Hai đứa trẻ, bức tranh phố huyện được nhìn qua con mắt của ai? Điều này có ý nghĩa gì?

Trong truyện ngắn Hai đứa trẻ, bức tranh phố huyện được nhìn qua con mắt của ai? Điều này có ý nghĩa gì?

On

Hai đứa trẻ là bức tranh chân thực về cuộc sống tẻ nhạt, vô vị của những con người nghèo khổ sống ở phố huyện. Trong truyện ngắn Hai đứa trẻ, bức tranh phố huyện được nhìn qua con mắt của ai?…

Trình bày khái quát về tình huống truyện và kiểu nhân vật trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam

Trình bày khái quát về tình huống truyện và kiểu nhân vật trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam

On

Tình huống và nhân vật là những yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công của một tác phẩm. Vận dụng những hiểu biết của mình, anh chị hãy trình bày khái quát về tình huống truyện và kiểu nhân vật…

Phân tích chi tiết ngọn đèn con nơi hàng nước của chị Tí trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam

Phân tích chi tiết ngọn đèn con nơi hàng nước của chị Tí trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam

On

Hai đứa trẻ là truyện ngắn đặc sắc của Thạch Lam, truyện được xây dựng bằng nhiều tình tiết đặc sắc kết hợp cùng chất thơ đặc trưng trong phong cách sáng tác của Thạch Lam đã mang đến một tác phẩm…