Bằng những hiểu biết của anh, chị về vở kịch Vũ Như Tô, hãy giải thích bệnh Đan Thiềm

Bằng những hiểu biết của anh, chị về vở kịch Vũ Như Tô, hãy giải thích bệnh Đan Thiềm

On

Trong lời đề tựa cho vở kịch Vũ Như Tô, Nguyễn Huy Tưởng có viết: ‘Cầm bút chẳng qua cùng một bệnh với Đan Thiềm”. Bằng những hiểu biết của anh, chị về vở kịch, hãy giải thích “bệnh Đan Thiềm”. Theo…