Tại sao nói cảnh cho chữ trong truyện ngắn Chữ người tử tù là cảnh tượng xưa nay chưa từng có?

Tại sao nói cảnh cho chữ trong truyện ngắn Chữ người tử tù là cảnh tượng xưa nay chưa từng có?

On

Đề bài: Trong ‘Chữ người tử tù” nhà văn Nguyễn Tuân đã xây dựng được chi tiết đắt giá – cảnh cho chữ. Đánh giá về cảnh tượng này, nhiều người cho rằng đây là cảnh tượng xưa nay chưa từng có….